Overzicht Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën.

Avond 1: Hebreeën 1 vers 1 t/m 3 | Jezus Christus is de zoon van god

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 10: Hebreeën 8 | De rijkdom van het nieuwe verbond | Jacques Brunt

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 11: Hebreeën 9 | De volmaaktheid van het offer van christus deel1

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 12: Hebreeën 10 vers 1 t/m 18 | De volmaaktheid van het offer van Christus 2

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 13: Hebreeën 10 vers 19 t/m 39 | De betere levenswandel

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 14: Hebreeën 11 vers1 t/m 22 | Leven door geloof

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 15: Hebreeen 11 vers 23 t/m 40 | Getuigenissen van volhardend geloof

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 16: Hebreeen 12 vers 1 t/m 17 | Met volharding lopen

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 17: Hebreeën 12 vers18 t/m 13 vers 7 | We zijn gekomen tot de middelaar van het nieuwe verbond

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 18: Hebreeën 13 vers 8 t/m 25 | Jezus Christus is dezelfde en tot in eeuwigheid

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 2: Hebreeën 1vers 4 t/m 24 | Jezus Christus is hoger dan de engelen

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 3: Hebreeën 2 vers 5 t/m 18 | Jezus Christus is de Zoon des mensen

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 4: Hebreeën 3 | Jezus Christus is hoger dan Mozes

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 5: Hebreeën 4 vers 1 t/m 13 | In Christus Jezus de rust ingegaan

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 6: Hebreeën 4 vers 14 t/m 5 t/m 10 | Jezus Christus is hoger dan Aäron | Jacques Brunt

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 7: Hebreeën 5 vers 11 - 6 vers 8 | Strek je uit naar geestelijke volwassenheid

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 8: Hebreeën 6 vers 9 t/m 20 | Gods beloften vast en zeker

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019

Avond 9: Hebreeën 7 | Christus de volmaakte hogepriester

Jacques Brunt

Wij zien Jezus serie over de brief aan de Hebreeën. 8 Bijbellezingen gehouden door; Prof. dr. Willem J. Ouweneel te Dronten Seizoen 2018-2019