Over ons

De stichting Groeien in Geloof is opgericht op 5 augustus 2005 en onder nummer 09153396 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Stichting Groeien in Geloof heeft de ANBI status per 01-01-2010.

De stichting

Doel, grondslag en oprichting

De stichting heeft tot doel het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus wereldwijd. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door het verspreiden van bijbelstudies via internet en andere communicatiemiddelen, gegeven door bijbelgetrouwe leraren, niet gebonden aan enige kerk of denominatie.

De stichting Groeien in Geloof is opgericht op 5 augustus 2005 en onder nummer 09153396 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Stichting Groeien in Geloof heeft de ANBI status per 01-01-2010.

De grondslag van de stichting is dat we de Bijbel aanvaarden als het onfeilbaar woord van God. Voorts geloven wij dat er een drie-enig God is, die van eeuwigheid is en zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. De stichting erkent alleen Jezus Christus als de door God gezonden Verlosser en Zaligmaker en de enige weg tot behoud.

De sprekers

Onze drie sprekers

Spreker

Dato Steenhuis

Dato Steenhuis (1937) was stafmedewerker van een bedrijf voor kantoorsystemen, in het noorden van het land. Voor zijn werk woonde hij in Zwolle, van waaruit hij, na een intensieve studie van de bijbel, begonnen is spreekbeurten te geven in verschillende plaatsen.

De spreekbeurten, bijbelstudies en bestuurlijk werk in de plaatselijke gemeente, namen een dusdanige omvang aan, dat Dato in 1977 op 40 jarige leeftijd na overleg met zijn vrouw, en na veel gebed full time voor de Heer is gaan werken. Eerst vanuit Meppel, later vanuit Nijverdal. Het werk breidde zich ook uit naar het buitenland, zoals Amerika, Canada, Duitsland, België en Zwitserland.

Spreker

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

Prof. dr. Willem J. Ouweneel (1944) is gepromoveerd in de biologie (1970), de filosofie (1986) en de theologie (1993). Hij is oud-hoogleraar Wetenschapsleer van de Natuurwetenschappen in Potchefstroom (Zuid-Afrika) en hoogleraar Filosofie en Theologie aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven (België).

Ook doceert hij aan de Evangelische Hogeschool te Amersfoort en de Evangelische Theologische Academie te Zwijndrecht. Verder houdt hij zo’n tweehonderd preken en bijbelstudies per jaar en publiceert drie of vier boeken per jaar.

Spreker

Jacques Brunt

Jacques Brunt (1979) is geboren in het Westlandse dorp ‘s-Gravenzande. Op zijn 16e levensjaar werd hij door de Heer stilgezet en hielden diepe levensvragen hem bezig. Is er leven na de dood? Waar ga ik de eeuwigheid doorbrengen? Hoe krijg ik vrede met God? Ook werd hij overtuigd van zijn zonden en zijn doelloze leven op dat moment. Het was in de zomer van 2000 dat de Here Jezus aan hem werd geopenbaard als zijn persoonlijke Redder en Zaligmaker. In 2004 is hij getrouwd met Annette (1980) en zij hebben inmiddels vier kinderen; Levi, Boaz, Jesse en Juda. Direct na Jacques’ bekering kreeg hij een diep verlangen zoals verwoord in een oud lied: ‘Heer, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij’. Dat verlangen werd ook op een wonderlijke manier ingevuld. Na ruim 10 jaar werkzaam te zijn geweest in het bedrijfsleven, gaf de Heer zijn leven een andere wending.

Stap voor stap werd voor hem duidelijk dat de Heer de weg baande naar een fulltime bediening als evangelist & Bijbelleraar. Hiermee stapten zij als gezin in een geloofsbediening. Ze hebben geen vast inkomen en vertrouwen er op dat de Heer in al hun behoeften naar Zijn rijkdom zal voorzien (Filip. 4:19).

Vanuit hun thuisgemeente dienen zij op heel veel plaatsen in ons land tijdens tal van samenkomsten. Zowel op zondagen als doordeweeks. De kerntaak is het geven van Bijbels onderwijs, geloofstoerusting en de bediening van het gebed (Hand. 6:4). Daarnaast verlenen zij ook pastoraat. Passie voor zielen en liefde tot hun Heiland kenmerken hun bediening.

ANBI

Onze ANBI-status

De stichting beschikt over de ANBI-status, ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften die gedaan worden aan een ANBI mogen afgetrokken worden van de belasting. Het hebben van een ANBI-status werkt ook als een keurmerk voor de stichting. Het geeft namelijk aan dat dat wij aan bepaalde criteria voldoen.

Lees meer

Contact

Heeft u een vraag of opmerking? Neem gerust contact met ons op.

Gebruik onderstaand contactformulier voor vragen, opmerkingen en reacties op onze bijbelstudies. Als u een bedrijf, stichting of instelling heeft en onze stichting wilt sponsoren, dan kunt u ook gebruik maken van dit formulier.