Overzicht De Heee Jezus, wie is Hij?

Ik Ben het Brood des Levens. Johannes 6 vers 35 en de wonderbare spijziging.

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019

Ik Ben het Licht der Wereld. Johannes 8 vers 12 en een blinde kan weer zien

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019

Ik Ben de Deur der schapen. Johannes 10 vers 9 en een opening voor Nederlanders

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019

Ik Ben de Goede Herder. Johannes 10 vers 14 en iemand die 38 jaar ziek is

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019

Ik Ben de Opstanding en het Leven. Johannes 11 vers 25 en een wonder bij het graf

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019

Ik Ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Johannes 14 vers 6 en wandelen op het water

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019

Ik Ben de ware Wijnstok. Johannes 15 vers 1 en een bruiloft

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019

Ik Ben DEZELFDE. Hebrëeen 1 en 13 en wedergeboorte

Dato Steenhuis

De Heere Jezus, wie is Hij? teksten uit het Johannes Evangelie 8 bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis te Emmen. Seizoen 2018-2019