Overzicht De brief aan de Efeziërs

Christenen zijn gezegende mensen. Efeze 1:1 – 1:14

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht

Een nieuwe machtspositie. Efeze 1:15 – 2:10

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht

Het unieke van de gemeente. Efeze 2:11 – 3:13

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht

Groei naar de volheid van Christus. Efeze 3

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht

Wandel als kinderen van het licht. Efeze 3 deel 2

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht

Het huwelijk als beeld van Christus en de gemeente. Efeze 4

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht

De zegen van gehoorzaamheid. Efeze 5

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht

Geestelijke bewapening. Efeze 6

Jacques Brunt

De brief aan de Efeziërs 8 Bijbellezingen gehouden door; Jacques Brunt te Zwijndrecht