Overzicht De Apostolische Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007

En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, ……

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007

nedergedaald in de hel; op de derde dag weer opgestaan uit de doden

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007

opgevaren ten hemel,zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader…….

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007

Ik geloof in de Heilige Geest

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007

Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007

Vergeving van zonden; wederopstanding van het vlees, en een eeuwig leven, Amen

Prof. dr. Willem J. Ouweneel

De Apostolische Geloofsbelijdenis 8 Bijbellezingen gehouden door; Willem J. Ouweneel te Apeldoorn seizoen 2006-2007