Opgericht
De stichting Groeien in Geloof is opgericht op 5 augustus 2005 en onder nummer 09153396 ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Stichting Groeien in Geloof heeft de ANBI status per 01-01-2010.

Grondslag
De grondslag van de stichting is dat we de Bijbel aanvaarden als het onfeilbaar woord van God. Voorts geloven wij dat er een drie-enig God is, die van eeuwigheid is en zich openbaart als Vader, Zoon en Heilige Geest. De stichting erkent alleen Jezus Christus als de door God gezonden Verlosser en Zaligmaker en de enige weg tot behoud.

Doel
De stichting heeft tot doel het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus wereldwijd. Wij trachten dit doel onder meer te bereiken door het verspreiden van Bijbellezingen via internet en andere communicatiemiddelen, gegeven door Bijbelgetrouwe leraren, niet gebonden aan enige kerk of denominatie.