Naam van de Stichting:
Stichting Groeien in Geloof
opgericht  5 augustus 2005
bij Notarissen Oude Luttikhuis en Zwaan te Veenendaal.
 
Het RSIN nummer of het fiscaal nummer:
815825912
 
Contact gegevens:
Adres:
Framboos 18 3903EG Veenendaal.
of via de site www.groeieningeloof.nl
 
Bestuursamenstelling:
Voorzitter :
de heer H. Veenendaal,
Penningmeester:
de heer H.J. Diepeveen.
 
Doel:
a. Het uitdragen van het evangelie van Jezus Christus, door woord en daad, wereldwijd.
b. Een actieve rol te vervullen in de sturing van de geldstromen teneinde de doelstelling van de stichting te bevorderen.
c. Al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:
De Stichting tracht ondermeer dit doel te bereiken, door via het internet en andere
communicatiemiddelen verspreiden van Bijbellezingen, gegeven door personen die met algemene stemmen
door het stichtingsbestuur worden aangewezen.
 
Beloningsbeleid:
Het bestuur ontvangt geen beloning voor de door hun verrichte werkzaamheden/diensten.
 
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
Op de site Groeien in geloof komen maandelijks ca. 9000 bezoekers.
Deze site wordt wekelijks aangevuld met nieuwe bijbellezingen,
welke door heel Nederland worden gehouden, door aangewezen bijbelleraars.
Uitgeven van evangelisatiefolders in diverse plaatsen in Nederland.
 
Financiële verantwoording:
Balans per 31 december 2020 van Stichting Groeien in Geloof.

Balans per 31 december 2020
Resultaten rekening Stichting Groeien in Geloof 2020